Xem ngày, chọn ngày nhập trạch tốt về nhà mới

Liên hệ

Chọn ngày tốt về nhà mới giống như việc xem các ngày trọng đại khi làm nhà như: ngày động thổ làm nhà, ngày cất nóc,… Vậy nguyên tắc chọn ngày nhập trạch như thế nào, cùng tìm hiểu dưới đây.