Mâm Cúng Khai Trương

Liên hệ

Mâm Cúng khai trương động thổ trước khi chuẩn bị xây dựng một cái gì đó rất quan trọng. Chúng ta vẫn thường nghe câu “Đất có thổ công, sông có hà bá”, có nghĩa là mỗi mảnh đất đều có thần linh cai quản và các vong linh tiền chủ. Cho nên, dù mảnh đất đó sử dụng với mục đích làm nhà hay mở cửa hàng thì việc thờ cúng là một nghi lễ giống như sự xin phép đối với Thổ Thần. Nghi lễ cúng khai trương có ý nghĩa “trình báo”, xin các vị thần linh, linh hồn trên mảnh đất đó phù hộ cho công việc làm ăn, buôn bán được hanh thông, hồng phát và gặp nhiều may mắn.